Priser:

Alle priser anført af MMOpress.dk er inkl. moms, medmindre andet er opgivet. 

Levering:

MMOpress.dk kan levere mindre filer via mail, dropbox, eller via transportabelt medie leveret af kunden, eller solgt af MMOpress.dk. MMOpress.dk benytter Postdanmark til levering af transportable medier.

Det forventes at kunden er bekendt med, at der er en væsentlig forskel på kvaliteten af redigeret og uredigeret data, hvorfor kunder uden erfaring med billede- og videoredigering anbefales, at lade MMOpress.dk forestå redigering af data.

Faktura:

Faktura sendes via mail.

Betaling:

Betaling af opgaver løst af MMOpress.dk kan ske via bankoverførsel eller kontant. Betaling sker som udgangspunkt efter afslutning af opgave, dog forbeholder MMOpress.dk sig retten til at opkræve et depositum i forbindelse med særlige opgaver.

Ved overskridelse af betalingsdato, tillægges der et betalingsgebyr på 100 kr.

 Fortrydelsesret:

Opgaver udført af MMOpress.dk er at betragte som en serviceydelse, hvorfor refusion som udgangspunkt ikke kan finde sted efter endt opgaveløsning. 

Behandling af data:

MMOpress.dk forbeholder sig retten til at benytte screenshots af løste opgaver til egen markedsføring.

MMOpress.dk er ikke forpligtiget til at gemme backup af projektet, hvorfor beståen af data alene påhviler kunden, når det endelige projekt er udleveret af MMOpress.dk til kunden.